Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

Informujemy, że 23.12.2010 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Stworzenie zintegrowanej sali operacyjnej Alvo Integra i jej wdrożenie.

Przetargi

15.06.2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zakup centrum obróbczego CNC z osprzętem

15.06.2011

Projekt: „Stworzenie zintegrowanej sali operacyjnej Alvo Integra i jej wdrożenie”

Projekt badawczo-rozwojowy wg umowy nr:

UDA-POIG.01.04.00-30-068/09-00, UDA-POIG.04.01.00-30-068/09-00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Z dnia 15 czerwca 2011 roku dotycząca postępowania według zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego

Oferty należy składać drogą mailową – piotr.kozbial@alvo.pl lub pocztą do dnia 2 listopada  2011 roku do godziny 9:00 w siedzibie firmy w Śmiglu przy ul. Południowej 21a.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 2 listopada 2011 roku o godzinie 13:00.

 

Zamawiający : ALVO Grupa Gastrometal sp. z o.o. ul. Południowa 21a, 64-030 Śmigiel

Przedmiot zamówienia : Zakup centrum obróbczego CNC z osprzętem

Wartość zamówienia : do 400.000,00 netto

Termin zamówienia : od 01.11.2011 do 30.04.2012r.

Termin płatności : 14 dni od daty wystawienia faktury

 

Kryterium wyboru:

90% wymagane parametry techniczne – wymiary stołu obrotowego,

10% cena

Dopuszcza się możliwość zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą ogłoszone na stronie www.alvo.pl.

 

Szczegółu dotyczące specyficznych danych przedmiotu zamówienia :

Zakup centrum obróbczego CNC z osprzętem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

OPIS URZĄDZENIA

 

Parametr

Wymagania minimalne

Zastosowanie

Centrum frezarskie do obróbki elementu z pięciu stron w jednym zamocowaniu

Gwarancja

1 rok

Termin dostawy

3 miesiące

Rodzaj obrabiarki

Centrum pionowe ( z możliwością obróbki 5-stronnej)

Dostawa, uruchomianie i szkolenie

Transport, instalacja i uruchomienie u użytkownika po stronie producenta. Odbiór maszyny na podstawie obróbki elementu wskazanego przez klienta.

Wsparcie techniczne

Bezpłatne wsparcie techniczne dla obsługi obrabiarki tzw. „Hot line”

Stół obrotowy:                  

 

Wymiary [mm]

Min. Ø500

Min. obciążenie [kg]

100

Powierzchnia

Rowki „T 18H8”

Przemieszczenie osi nie mniej niż:

 

Przemieszczenie osi X [mm]

450

Przemieszczenie osi Y [mm]

450

Przemieszczenie osi Z [mm]

350

Obrót osi C [°]

360

Obrót osi B [°]

95

Min. odległość czoło wrzeciona-stół [mm]

175-525

Wrzeciono:

 

Prędkość obrotowa [obr/min.]

8000

Gniazdo stożkowe 

SK 40

Min. moc napędu głównego (100%/40%) [kW]

8/12

Dokładność pozycjonowania:

 

Wg VDI/DGQ 3441 (pośredni/bezpośredni system pomiaru) [mm]

0,025/0,01

Magazyn narzędzi:

 

Liczba narzędzi

15

Max średnica narzędzia [mm]

70

Max długość narzędzia (od czoła wrzeciona) [mm]

250

Max ciężar narzędzia [kg]

5

Dane maszynowe:

 

Max moc podłączenia sieci elektrycznej [kW]

30

Max zapotrzebowanie na moc [kW]

18

Zabezpieczenie prądowe przy 400V [A]

35

Min. ciężar maszyny [kg]

3500

Max. rozmiar maszyny z podajnikiem wiórów

4500 x 3500

Obrabiarka wyposażona w: 

 

Bezkablowa  sonda do pomiaru narzędzia na średnicy oraz długości - RENISHAW

Tak

Bezkablowa sonda do pomiaru detalu RENISHAW

Tak

Transporter wiórów

Tak

Pistolet z powietrzem

Tak

Bezpośredni układ pomiarowy dla osi X, Y, Z

Tak

Transfer danych NC : Ethernet, PCMCiA

TAK

Symulacja obróbki 3D na maszynie

TAK

Kolorowy monitor TFT min. 14”

TAK

Możliwość wgrania do maszyny programu o wielkości powyżej [MB]

1

Minimalny rozmiar szyby w drzwiach maszyny ułatwiający monitorowanie obróbki [mm]

600x600

Oprogramowanie maszyny z zestawem cykli pomiarowych oraz obróbkowych ułatwiających obsługę i programowanie

TAK (podać)

Chłodzenie za pomocą:

powietrza oraz chłodziwa (wymiennie)

TAK

Możliwość przełączenia: chłodziwo / powietrze za pomocą funkcji M

TAK

Oprogramowanie sterujące całkowicie w języku polskim

TAK

Graficzne wsparcie w procesie ustawiania obrabiarki do obróbki

TAK

Możliwość obrotu i odwodzenia panelu sterowania

TAK

Maszyna wyposażona w manipulator ręczny

TAK

Śmigiel, 15.06.2011

29.03.2011 Dostawa skanera laserowego - PRZESUNIĘCIE TERMINU PRZYJMOWANIA OFERT

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM WAŻNYCH OFERT PRZESŁANYCH W TERMINIE KOMISJA PRZETARGOWA ZDECYDOWAŁA PRZESUNĄĆ TERMIN PRZYJMOWANIA OFERT DO DNIA 31.03.2011 DO GODZINY 9.00. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NASTĄPI O GODZINIE 10.00 31.03.2011.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Z dnia 09 marca 2011 roku dotycząca postępowania według zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego

Oferty należy składać do dnia 28 marca 2011 roku w siedzibie firmy w Śmiglu przy
ul. Południowej 21a w zamkniętej kopercie z napisem „NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2011r.”
 
Zamawiający : ALVO Grupa Gastrometal sp. z o.o. ul. Południowa 21a, 64-030 Śmigiel
Przedmiot zamówienia : skaner laserowo – optyczny
Wartość zamówienia : do 400.000,00
Termin zamówienia : do 31.03.2011r.

Termin płatności : 14 dni od daty wystawienia faktury.

Kryterium wyboru: 100% wymagane parametry, w przypadku gdy oferenci przedstawią identyczne urządzenia, kryterium ceny bęzie brane pod uwagę.
Dopuszcza się możliwość zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą ogłoszone na stronie www.alvo.pl.

 

Szczegółu dotyczące specyficznych danych przedmiotu zamówienia :

 
Dostawa skanera laserowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
A.    WYMAGANIA OGÓLNE
1.    Nazwa typ: ………………………………………………………………………………………………………
2.    Producent: ………………………………………………………………………………………………………
3.    Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………
4.    Data produkcji: ………………………………………………………………………………………………..
B.    OPIS URZĄDZENIA

 

Parametr
Wymagania minimalne
Parametry oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca):
Zestaw zawierający urządzenie i oprogramowanie
Jeden producent urządzenia i oprogramowania
 
Gwarancja
1rok
 
Termin dostawy
3 tygodnie
 
Rodzaj lasera
Impulsowy
 
Montaż
ustawiany na standardowej spodarce geodezyjnej z możliwością poziomowania libelli i centrowania z wbudowanym pionownikiem laserowym
 
Szkolenie i dostawa
Bezpłatny transport, instalacja i uruchomienie oprogramowania u użytkownika,
bezpłatne szkolenie z obsługi skanera i oprogramowania na miejscu u użytkownika
 
Wsparcie techniczne
Bezpłatne upgrade firmware skanera w okresie minimum 1 roku
Bezpłatne wsparcie techniczne dla skanera i oprogramowania w okresie minimum 1 roku
 
Dokładność wyznaczania nie gorsza niż:            
odległości [mm]
± 4 mm dla 50 m
 
kąta [”]
12”
 
punktu (3D) na odl. 50m (z pojedynczego pomiaru, bez uśredniania)
± 6 mm
 
modelu płaszczyzny
± 2 mm
 
Prędkość skanowania
do 50000 pkt/sek
 
Zasięg skanowania nie mniejszy niż:
Wsp. odbicia 18% :
100m
 
Wsp. odbicia 90% :
200m
 
Pole widzenia (skanowania) bez pochylania głowicy skanera
w pionie [°]
min. 270
 
w poziomie [°] 
min. 360
 
Minimalna wielkość mierzonego przyrostu (odstęp)
w pionie [˝ lub mm]
1 mm
 
w poziomie [˝ lub mm]
1 mm
 
Obsługa
pola widzenia skanera
ręczna i automatyczna
 
gęstości mierzonych punktów
ręczna i automatyczna
 
Pomiar nocny
Tak
 
Sterowanie skanerem:
Tak 
 
 - wbudowany kolorowy panel dotykowy                                  
-          przez zewnętrzny komputer typu laptop 
-          wybór zakresu skanu na video on-line
Tak
 
Tak
 
 
Tak
 
Aparat cyfrowy wbudowany w skaner:
Tak
 
min. rozdzielczość dla pojedynczego zdjęcia
min. 4 Mpix
 
Standardowe porty wejścia/wyjścia skanera:
zasilanie, ethernet, USB 2.0, WiFi
 
Rejestracja danych skanowania:
wbudowany dysk twardy min. 70GB
 
Zasilanie
akumulatory wewnętrzne ze wskaźnikiem naładowania
3 zestawy po 2 szt. dające w sumie min. 9 godzin pracy z automatycznym przełączaniem akumulatorów w czasie pracy skanera
 
ładowarka akumulatorów
Min 2 szt
 
zasilacz sieciowy z sieci 230 V
Tak
 
Kompensator
dwuosiowy
 
Norma pyło- i wodoszczelności (min)
IP 54
 
Temperatura pracy [°C]
od 0 °C do 40 °C
 
Wymagane wyposażenie dodatkowe:
- statyw,
- spodarka,
- kable zasilania i podłączenia skanera do komputera,
- program obsługujący skanowanie i sterujący skanerem,
- pojemnik transportowy,
- ładowarki baterii
- zasilacz sieciowy
 
Oprogramowanie do obróbki danych:
Praca pod kontrolą systemu Windows XP Pro/Windows 7 (32/64 bit)
 
Import danych (formaty):
 
ASCII (XYZ, SVY PTS, PTX, TXT, formaty definiowane przez użytkownika)
Zoller+Fröhlich ZFS, ZFC
COE (Cyclone Object Exchange)
 
Eksport danych (formaty):
ASCII (XYZ, SVY PTS, PTX, TXT, formaty definiowane przez użytkownika)
DXF / COE (Cyclone Object Exchange)
BMP, TIFF, JPEG
LandXML
SDNF, PCF
 
Moduł (wtyczka programowa) dla programu AutoCAD umożliwiający:
wczytywanie chmur punktów do programu
zarządzanie danymi ze skanowania
podstawowe modelowanie
 
Dołączanie zewnętrznych zdjęć cyfrowych do chmury punktów
Tak
 
Funkcje modelowania 2D/3D
modelowanie podstawowych brył (oraz prostych, krzywych i płaszczyzn) i obiektów definiowanych przez użytkownika poprzez wpasowanie w chmurę punktów
 
Weryfikacja konstrukcji
 
porównanie chmury punktów z obiektami w plikach AutoCad oraz wykrywanie kolizji (podświetlanie kolidujących punktów chmury lub obiektów)
 
 
09.03.2011 Dostawa skanera laserowego

PRZETARG ZAMKNIĘTY

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Z dnia 09 marca 2011 roku dotycząca postępowania według zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego

Oferty należy składać do dnia 28 marca 2011 roku w siedzibie firmy w Śmiglu przy
ul. Południowej 21a w zamkniętej kopercie z napisem „NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2011r.”
 
Zamawiający : ALVO Grupa Gastrometal sp. z o.o. ul. Południowa 21a, 64-030 Śmigiel
Przedmiot zamówienia : skaner laserowo – optyczny
Wartość zamówienia : do 400.000,00
Termin zamówienia : do 31.03.2011r.

Termin płatności : 14 dni od daty wystawienia faktury

Kryterium wyboru: 100% wymagane parametry

 

Szczegółu dotyczące specyficznych danych przedmiotu zamówienia :

 
Dostawa skanera laserowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
A.    WYMAGANIA OGÓLNE
1.    Nazwa typ: ………………………………………………………………………………………………………
2.    Producent: ………………………………………………………………………………………………………
3.    Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………
4.    Data produkcji: ………………………………………………………………………………………………..
B.    OPIS URZĄDZENIA

 

Parametr
Wymagania minimalne
Parametry oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca):
Zestaw zawierający urządzenie i oprogramowanie
Jeden producent urządzenia i oprogramowania
 
Gwarancja
1rok
 
Termin dostawy
3 tygodnie
 
Rodzaj lasera
Impulsowy
 
Montaż
ustawiany na standardowej spodarce geodezyjnej z możliwością poziomowania libelli i centrowania z wbudowanym pionownikiem laserowym
 
Szkolenie i dostawa
Bezpłatny transport, instalacja i uruchomienie oprogramowania u użytkownika,
bezpłatne szkolenie z obsługi skanera i oprogramowania na miejscu u użytkownika
 
Wsparcie techniczne
Bezpłatne upgrade firmware skanera w okresie minimum 1 roku
Bezpłatne wsparcie techniczne dla skanera i oprogramowania w okresie minimum 1 roku
 
Dokładność wyznaczania nie gorsza niż:            
odległości [mm]
± 4 mm dla 50 m
 
kąta [”]
12”
 
punktu (3D) na odl. 50m (z pojedynczego pomiaru, bez uśredniania)
± 6 mm
 
modelu płaszczyzny
± 2 mm
 
Prędkość skanowania
do 50000 pkt/sek
 
Zasięg skanowania nie mniejszy niż:
Wsp. odbicia 18% :
100m
 
Wsp. odbicia 90% :
200m
 
Pole widzenia (skanowania) bez pochylania głowicy skanera
w pionie [°]
min. 270
 
w poziomie [°] 
min. 360
 
Minimalna wielkość mierzonego przyrostu (odstęp)
w pionie [˝ lub mm]
1 mm
 
w poziomie [˝ lub mm]
1 mm
 
Obsługa
pola widzenia skanera
ręczna i automatyczna
 
gęstości mierzonych punktów
ręczna i automatyczna
 
Pomiar nocny
Tak
 
Sterowanie skanerem:
Tak 
 
 - wbudowany kolorowy panel dotykowy                                  
-          przez zewnętrzny komputer typu laptop 
-          wybór zakresu skanu na video on-line
Tak
 
Tak
 
 
Tak
 
Aparat cyfrowy wbudowany w skaner:
Tak
 
min. rozdzielczość dla pojedynczego zdjęcia
min. 4 Mpix
 
Standardowe porty wejścia/wyjścia skanera:
zasilanie, ethernet, USB 2.0, WiFi
 
Rejestracja danych skanowania:
wbudowany dysk twardy min. 70GB
 
Zasilanie
akumulatory wewnętrzne ze wskaźnikiem naładowania
3 zestawy po 2 szt. dające w sumie min. 9 godzin pracy z automatycznym przełączaniem akumulatorów w czasie pracy skanera
 
ładowarka akumulatorów
Min 2 szt
 
zasilacz sieciowy z sieci 230 V
Tak
 
Kompensator
dwuosiowy
 
Norma pyło- i wodoszczelności (min)
IP 54
 
Temperatura pracy [°C]
od 0 °C do 40 °C
 
Wymagane wyposażenie dodatkowe:
- statyw,
- spodarka,
- kable zasilania i podłączenia skanera do komputera,
- program obsługujący skanowanie i sterujący skanerem,
- pojemnik transportowy,
- ładowarki baterii
- zasilacz sieciowy
 
Oprogramowanie do obróbki danych:
Praca pod kontrolą systemu Windows XP Pro/Windows 7 (32/64 bit)
 
Import danych (formaty):
 
ASCII (XYZ, SVY PTS, PTX, TXT, formaty definiowane przez użytkownika)
Zoller+Fröhlich ZFS, ZFC
COE (Cyclone Object Exchange)
 
Eksport danych (formaty):
ASCII (XYZ, SVY PTS, PTX, TXT, formaty definiowane przez użytkownika)
DXF / COE (Cyclone Object Exchange)
BMP, TIFF, JPEG
LandXML
SDNF, PCF
 
Moduł (wtyczka programowa) dla programu AutoCAD umożliwiający:
wczytywanie chmur punktów do programu
zarządzanie danymi ze skanowania
podstawowe modelowanie
 
Dołączanie zewnętrznych zdjęć cyfrowych do chmury punktów
Tak
 
Funkcje modelowania 2D/3D
modelowanie podstawowych brył (oraz prostych, krzywych i płaszczyzn) i obiektów definiowanych przez użytkownika poprzez wpasowanie w chmurę punktów
 
Weryfikacja konstrukcji
 
porównanie chmury punktów z obiektami w plikach AutoCad oraz wykrywanie kolizji (podświetlanie kolidujących punktów chmury lub obiektów)
 
 


Zdjęcia

Refundowane stanowiska pracy