Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Działanie 6.1

Plan Rozwoju Eksportu

Alvo Grupa Gastrometal bierze udział w działaniu 6.1 Paszport do Eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

"Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu ALVO Grupa Gastrometal, w celu zwiększenia konkurencyjności firmy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."

Inwestujemy w waszą przyszłość.

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Informujemy, że ALVO GRUPA GASTROMETAL Barbara Staszczuk - Olszewska podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku  międzynarodowym, działanie 6.1 Paszport do eksportu.

W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Przetargi

02.09.2010 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizowanym Planem Rozwoju Eksportu firmy ALVO Grupa GASTROMETAL obejmującym udział w międzynarodowych targach Medica 2010 w Duesseldorfie,
firma ALVO zaprasza do składania ofert na:

Koncepcję zabudowy stoiska targowego na targach Medica w Duesseldorfie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
Na oferty czekamy do 10.10.2010

Agata Olszewska
Pełnomocnik ds. Promocji i Marketingu
Alvo Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk - Olszewska
ul. Południowa 21 A
64-030 Śmigiel
Tel. 065 5189849
fax 065 5189856
agata.olszewska@alvo.pl

02.06.2010 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizowanym Planem Rozwoju Eksportu firmy ALVO Grupa GASTROMETAL obejmującym rozwój i wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe,
firma ALVO zaprasza do składania ofert na:

1) Opracowanie koncepcji stworzenia wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego na rynek Rosyjski 

2) Opracowanie koncepcji stworzenia wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Ostateczny termin wykonania zlecenia do dnia 30.09.2010 roku.

Na oferty czekamy do 15.06.2010

Agata Olszewska
Pełnomocnik ds. Promocji i Marketingu
Alvo Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk - Olszewska
ul. Południowa 21 A
64-030 Śmigiel
Tel. 065 5189849
fax 065 5189856
agata.olszewska@alvo.pl


 

Zdjęcia


Refundowane stanowiska pracy

Zdjęcia z targów

Stoisko B10 hala 13
Messe Duesseldorf
17-20.11.2010