Fundusze UE

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 na opracowaniu nowej usługi w postaci zautomatyzowanego systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych w firmie
ALVO Sp. z o.o. Sp. k., w ramach ubiegania sie o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2. "Bony na innowacje dla MŚP".

Pobierz - protokół w pdf.

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój na lata 2014-2020, firma Alvo zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi w postaci zautomatyzowanego systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych w firmie ALVO sp. z o.o. sp. k.

 

Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2017.

 

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę, montaż, szkolenie i uruchomienie szlifierki do płaszczyzn w ramach projektu PBS3/B9/40/2015 - zmiana zapisu w warunkach płatności.

 

Kompleksowa dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie szlifierki do płaszczyzn w ramach projektu PBS3/B9/40/2015 pt.: "Opracowanie nowych funkcjionalnych, aktywnych biologicznie powłok przeznaczonych na elementy wyposażenia placówek medycznych" realizowanego w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH w ścieżce B.

Odwiedź nasze centra szkoleniowe i symulacji medycznej

 

 

 

 

 

W zlokalizowanych na całym świecie centrach szkoleniowych, użytkownicy, architekci i planiści razem z ekspertami zaplanują i zaprojektują ergonomiczne sale operacyjne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zespoły chirurgiczne mogą doświadczyć jak można sprawnie zarządzać blokiem operacyjnym i danymi pacjenta w pełni zintegrowanym środowisku video-over-IP. Zaangażowanie użytkownika w proces planowana inwestycji nie tylko zwiększa poziom akceptacji, ale również otwiera nas na nowe koncepcje.

Read more