Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Obecnie realizujemy następujące projekty unijne:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu ALVO Grupa Gastrometal, w celu zwiększenia konkurencyjności firmy.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet IV - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu


Stworzenie zintegrowanej sali operacyjnej Alvo Integra i jej wdrożenie.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 1

Zapytanie ofertowe 1 - opracowanie technologii wytwarzania kompozytów o wysokich parametrach wytrzymałościowych, akustycznych, termoizolacyjnych, a w szczególności podwyższonej zdolności do absorpcji energii uderzenia pocisku i wybuchu, do zastosowań w konstrukcji mobilnej sali operacyjnej.

Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe 2 - usługa badawcza w zakresie opracowania technologii wytwarzania paneli balistycznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych i balistycznych, pochłaniających energię wybuchu, do zastosowań w konstrukcji mobilnej sali operacyjnej.

Zapytanie ofertowe 3

Zapytanie ofertowe 3
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę, montaż, szkolenie i uruchomienie szlifierki do płaszczyzn w ramach projektu PBS3/B9/40/2015 pt.: „Opracowanie nowych funkcjonalnych, aktywnych biologicznie powłok przeznaczonych na elementy wyposażenia placówek medycznych” realizowanego w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH w ścieżce B