FUNDUSZE UE

Bony na innowacje dla MŚP - Zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania dedykowanego oprogramowania sterującego zintegrowanego z systemem zarządzającym urządzeniami na sali operacyjnej

 

Protokół z dnia 02.02.2018 r.  z wyboru najkorzystniejszej oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/01/2018 na: zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania dedykowanego oprogramowania sterującego zintegrowanego z systemem zarządzającym urządzeniami na sali operacyjnej w firmie ALVO sp. z o. o. sp. k., w ramach ubiegania się o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.

Pobierz - protokół.

 

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/01/2018 z dnia 10.01.2018 r. na: zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania dedykowanego oprogramowania sterującego zintegrowanego z systemem zarządzającym urządzeniami na sali operacyjnejw firmie ALVO sp. z o. o. sp. k., w ramach ubiegania się o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP” dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

NIP: 777-00-02-062

REGON: 000849327

Pobierz - Informacja o wyborze Wykonawcy.

 

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,

Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw,

Poddziałanie 2.3.2: "Bony na innowacje dla MŚP", firma Alvo zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania dedykowanego oprogramowania sterującego zintegrowanego z systemem zarządzającym urządzeniami na sali operacyjnej.

 

Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego - Załącznik do zapytania ofertowego..

Pobierz - zapytanie ofertowe.

Pobierz - załącznik do zapytanie ofertowego.

 

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego nt 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. na:

Zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania dedykowanego oprogramowania sterującego zintegrowanego z systemem zarządzającym urządzeniami na sali operacyjnej.

 

Pobierz - anulowanie postępowania.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,

Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw,

Poddziałanie 2.3.2: "Bony na innowacje dla MŚP", firma Alvo zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania dedykowanego oprogramowania sterującego zintegrowanego z systemem zarządzającym urządzeniami na sali operacyjnej.

 

Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego - Załącznik do zapytania ofertowego..

Pobierz - zapytanie ofertowe.

Pobierz - załącznik do zapytanie ofertowego.

 

 

 

 

 

 

Bony na innowacje dla MŚP - Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii w postaci zautomatyzowanego systemu projektowania i przygotowania produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii w postaci zautomatyzowanego systemu projektowania i przygotowania produkcji” otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zautomatyzowanie w znaczący sposób pracy inżynierów tak, aby przepływ wartość od klienta poprzez producenta do dostawcy zintegrować w oparciu o cyfryzację. Jego realizacja jest przewidziana na okres styczeń 2018 r. – styczeń 2019 r. Wartość dofinansowania projektu z UE – 289 000 PLN. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 418 200 PLN. W efekcie realizacji projektu do działalności firmy zostanie wdrożona innowacja procesowa – liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 sztuka.

 

 

26.07.2017

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 na opracowaniu nowej usługi w postaci zautomatyzowanego systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych w firmie
ALVO Sp. z o.o. Sp. k., w ramach ubiegania sie o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2. "Bony na innowacje dla MŚP".

Pobierz - protokół w pdf.

 

 

 

 

17.07.2017

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój na lata 2014-2020, firma Alvo zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi w postaci zautomatyzowanego systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych w firmie ALVO sp. z o.o. sp. k.

 

Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2017.

 

Opracowanie nowych funkcjonalnych, aktywnych biologicznie powłok przeznaczonych na elementy wyposażenia placówek medycznych” PBS3/B9/40/2015 realizowanego w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH w ścieżce B

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę, montaż, szkolenie i uruchomienie szlifierki do płaszczyzn w ramach projektu PBS3/B9/40/2015 - zmiana zapisu w warunkach płatności.

 

 

Kompleksowa dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie szlifierki do płaszczyzn w ramach projektu PBS3/B9/40/2015 pt.: "Opracowanie nowych funkcjionalnych, aktywnych biologicznie powłok przeznaczonych na elementy wyposażenia placówek medycznych" realizowanego w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH w ścieżce B.

FUNDUSZE UE - projekty w realizacji