Kariera

Jesteśmy zawsze otwarci na utalentowanych ludzi!

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do nas.

 

Inżynier Projektu

Opublikowany: 26.07.2021

ALVO  firma produkcyjno-handlowa, specjalizująca się w produkcji wyrobów medycznych i wyposażenia szpitali poszukuje osoby na stanowisko:

INŻYNIER PROJEKTU

Miejsce pracy: Śmigiel, woj. wlkp.

 

 

Główne zadania:

 

 • Praca projektowa związana z zabudową sal operacyjnych (bloków operacyjnych) w kraju i zagranicą
 • Tworzenie dokumentacji warsztatowej oraz budowlanej w środowisku AutoCad oraz Revit
 • Wykonywanie pomiarów budowlanych i uczestniczenie w konsultacjach technicznych, naradach budowy w kraju i zagranicą
 • Nadzór nad realizacją projektu oraz przebiegiem montażu
 • Nadzór nad tworzoną dokumentacją projektową
 • Bieżąca współpraca z działem konstrukcyjnym, produkcyjnym, handlowym oraz montażystami

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiskowa, architektura lub podobne)
 • Doświadczenie na stanowisku: inżynier projektu, inżynier budowy, konstruktor lub podobnym co najmniej 2 lata
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego oraz rysunku budowlanego
 • Dobra znajomość i obsługa środowiska AutoCad, Revit oraz mile widziana znajomość oprogramowania Inventor
 • Znajomość przepisów budowlanych
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • Mile widziana znajomość dodatkowego języka (niemiecki, hiszpański, arabski)
 • Mile widziana znajomość produktów medycznych i zasad funkcjonowania nowoczesnego bloku operacyjnego

 

Oferujemy:

 • Współpracę w formie umowy o pracę
 • Profesjonalny program adaptacyjny
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Udział w ciekowych projektach o zasięgu międzynarodowym
 • Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. bony Sodexo, paczki dla dzieci, wczasy pod gruszą lub inne formy spędzania czasu)
 • Pomoc finansową z zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia oraz Opieki medycznej z szybką ścieżką rejestracji online

 

CV prosimy kierować na adres, podając w temacie nazwę stanowiska:

rekrutacja@alvo.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

www.alvo.pl

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Alvo Sp. z o.o. sp.k. (dalej: ALVO) z siedzibą przy ul. Południowej 21A, 64-030 Śmigiel.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ALVO będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1) Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”

2) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

 Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, firmom współpracującym z ALVO oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, na przykład: Sądy, Prokuratura, Policja.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Marketing Manager/ Senior Marketing Manager

Opublikowany 26.07.2021