Kariera

Jesteśmy zawsze otwarci na utalentowanych ludzi!

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do nas.

 

Marketing Manager/ Senior Marketing Manager

Opublikowany 10.06.2021

ALVO  firma produkcyjno-handlowa, specjalizująca się w produkcji wyrobów medycznych i wyposażenia szpitali poszukuje osoby na stanowisko:

MARKETING MANAGER/SENIOR MARKETING MANAGER

Miejsce pracy: Śmigiel, woj. wlkp.

Do podstawowych obowiązków należeć będą:

 • Realizacja strategii marketingowej firmy
 • Śledzenie trendów w marketingu, monitorowanie otoczenia biznesowego i rekomendowanie rozwiązań, mających na celu wzmocnienie wizerunku marki  i efektywną promocję
 • Zarządzanie informacją marketingową wewnątrz Organizacji, tworzenie dashboardów informacyjnych dla Zarządu i Pracowników firmy
 • Współpraca z agencjami reklamowymi, Menedżerami Produktu i Działem Handlowym
  w zakresie tworzenia materiałów promocyjnych
 • Współpraca z administratorem strony internetowej, prowadzenie bloga
 • Planowanie i tworzenie treści oraz zarządzanie firmowymi profilami w mediach społecznościowych
 • Tworzenie kampanii e-mailingowych w jęz. polskim i angielskim
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji firmowych dla klientów w jęz. polskim i angielskim
 • Organizacja i obsługa targów, konferencji, szkoleń dla klientów

 

Kompetencje i kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: Pielęgniarstwo Operacyjne, Inżynieria Biomedyczna, Marketing, Dziennikarstwo, Stosunki Międzynarodowe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość pisania (posty, blogi, artykuły sponsorowane, newslettery, wywiady, opisy do folderów reklamowych, briefy, notki prasowe)
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • znajomość pakietu Adobe: Photoshop, InDesign będzie dodatkowym atutem
 • wysoki poziom energii, inicjatywa, zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy, skuteczność i samodzielność
 • doskonałe umiejętności prezentacyjne i językowe
 • preferowane doświadczenie w branży medycznej

 

Oferujemy:

 • Współpracę w formie umowy o pracę
 • Profesjonalny program adaptacyjny
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia,
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. bony Sodexo, paczki dla dzieci, wczasy pod gruszą lub inne formy spędzania czasu)
 • Pomoc finansową z zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia oraz Opieki medycznej z szybką ścieżką rejestracji online

 

 

CV prosimy kierować na adres, podając w temacie nazwę stanowiska:

rekrutacja@alvo.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

www.alvo.pl

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Alvo Sp. z o.o. sp.k. (dalej: ALVO) z siedzibą przy ul. Południowej 21A, 64-030 Śmigiel.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ALVO będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1) Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”

2) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

 Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, firmom współpracującym z ALVO oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, na przykład: Sądy, Prokuratura, Policja.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Pracownik Administracyjny - Asystentka/Asystent Zarządu

Opublikowany: 01.06.2021