ALVO SENSEi - Śródoperacyjne mapowanie nacisków w czasie rzeczywistym

ALVO SENSEi - Śródoperacyjne mapowanie nacisków w czasie rzeczywistym

Bezpieczne ułożenie pacjenta na stole operacyjnym można monitorować w czasie rzeczywistym, po to, aby skutecznie zapobiegać odciskom i odleżynom, które mogą powstać jako powikłanie dłuższych operacji.

Stoły operacyjne ALVO, jako pierwsze na świecie, są dostępne z opcją materacy wyposażonych w specjalne sensory mapujące nacisk pacjenta na powierzchnię blatu. Czujniki te generują i rejestrują w czasie rzeczywistym anatomiczny obraz ciała pacjenta z punktami nacisku. Dzięki temu zespół chirurgiczny może obserwować na dowolnym przypisanym monitorze w sali operacyjnej generowany rozkład nacisków i odpowiednio reagować, repozycjonować pacjenta. Korektę pozycji, mającą na celu odciążenie danej części ciała np. poprzez dodanie kilku stopni Trendelenburga, można opcjonalnie realizować zdalnie, za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania salą operacyjną ALVO Integra.

Monitorowanie ułożenia pacjenta na stole operacyjnym w różnych fazach operacji ma sens i realny wpływ na stan pacjenta po operacji i proces jego rekonwalescencji. Materiał nagrany podczas operacji może stanowić istotny dowód prawny w przypadku niepożądanych powikłań pooperacyjnych.