ALVO® Ultra V-bot ▪ robot do biodekontaminacji

ALVO® Ultra V-bot ▪ robot do biodekontaminacji

ALVO® Ultra V-Bot to urządzenie do biodekontaminacji przy użyciu światła UV-C,
z udowodnioną technologią redukcji skażenia biologicznego.

Robot ALVO® Ultra V-bot automatycznie generuje raport po każdym procesie dekontaminacji. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie i optymalizacja planów higieny.

Dostępny w sprzedaży od 19 października 2020.

Więcej: http://www.blog.alvo.pl/uv-c-light-disinfecting-robot-alvo-ultra-v-bot/