Syfon samodezynfekujący ALVO CleanDrains
2-913

Syfon samodezynfekujący ALVO CleanDrains

ALVO CleanDrains, to certyfikowany system przeznaczony dla myjni medycznych i innych obszarów sanitarnych. System zapewnia stały, w pełni zautomatyzowany proces dezynfekcji odpływów, a także ogranicza powstawanie niebezpiecznych bioaerozoli, a co za tym idzie transfer patogenów z misy myjni na użytkownika. Proces dezynfekcji termicznej syfonu ALVO CleanDrains trwa ok. 10-15 min i polega na podgrzaniu zawartości syfonu do temperatury ok. 85°C, po czym syfon stopniowo się studzi. W tym czasie dochodzi też do czyszczenia wibracyjnego. Po osiągnięciu minimalnej temperatury (75°C), proces podgrzewania i cykl dezynfekcji rozpoczynają się od nowa. Jeśli w międzyczasie nie dojdzie do nowego uruchomienia wody, cały proces zamyka się w 5-6 cyklach, w czasie ok. 1 godziny, a syfon ALVO CleanDrains przełącza się w tryb oczekiwania aż do ponownego wlewu wody.