Szafy i szafki medyczne

Szafka medyczna wisząca

2-281

Szafka medyczna wisząca, drzwi pełne

zobacz więcej

Szafka medyczna wisząca

2-282

Szafka medyczna wisząca, drzwi przeszklone

zobacz więcej

Szafka medyczna wisząca

2-283

Szafka medyczna wisząca, drzwi i boki przeszklone

zobacz więcej

Szafka medyczna wisząca

2-284

Szafka dwudrzwiowa wisząca, drzwi pełne

zobacz więcej

Szafka medyczna wisząca

2-285

Szafka dwudrzwiowa wisząca, drzwi przeszklone

zobacz więcej

Szafka medyczna wisząca

2-286

Szafka dwudrzwiowa wisząca, drzwi i boki przeszklone

zobacz więcej

Szafka medyczna wisząca

2-287

Szafka dwudrzwiowa wisząca, drzwi pełne, otwierane przesuwnie

zobacz więcej

Szafka medyczna wisząca

2-288

Szafka dwudrzwiowa wisząca, drzwi przeszklone, otwierane przesuwnie

zobacz więcej

Szafka medyczna wisząca

2-289

Szafka dwudrzwiowa wisząca, drzwi i boki przeszklone, otwierane przesuwnie

zobacz więcej