Specjalizacje

We wspólczesnych salach operacyjnych coraz częściej wykorzystuje się innowacyjne techniki chirurgii małoinwazyjnej. Szpitale muszą stawiać czoła decyzjom dotyczącym kosztów, infrastruktury i technologii. Po wyborze odpowiedniej dla specjalizacji technologii, rozpoczyna się szczegółowy proces planowania i projektowania. Na tym etapie zbierane są informacje na temat specjalizacji, przeznaczenia sali, jakiego rodzaju procedury chirurgiczne będą wykonywane, z jaką częstotliwością, ile osób liczy zespól chirurgiczny, jak duża powinna być sala operacyjna, w jakim miejscu zlokalizowana, jaka aparatura będzie potrzebna i jak ją zaprojektować.

Doświadczeni planiści rozważą również potrzeby dodatkowych specjalistów, gdyby zaszła konieczność przystosowania bloku do bardziej zaawansowanych procedur. Zaangażowanie inżynierów biomedycznych w zarządzanie projektem i utrzymanie infrastruktury, szpitalnych działów IT (połączenie z siecią szpitalną) i kierownika bloku operacyjnego są kluczowe.

Sala operacyjna to dynamiczne pole działania, w którym możliwość efektywnej współpracy jest bardzo ważna dla osiągnięcia zamierzonych wyników klinicznych. Brak koordynacji może prowadzić do poważnych w skutkach błędów.