Odział Intensywnej Terapii

Przyjazny wystrój, dostęp do światła dziennego i odpowiedni monitoring pacjenta przekształcają środowisko szpitalne w lepsze miejsce dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego.