Sale operacyjne

We współczesnych salach operacyjnych coraz częściej wykorzystuje się innowacyjne techniki chirurgii małoinwazyjnej